Tarieven

Algemene voorwaarden Zwemschool de Badmeester

Tarieven zwemlessen

De zwemlessen duren 40 minuten en worden gegeven in het zwembad van Leppehiem. De kosten zijn € 36,00 per maand.

Afzwemmen

Voor het afzwemmen rekenen wij € 25,00. 

Abonnementsgelden

Het is alleen mogelijk om uw abonnementsgeld te betalen via een automatische incasso. Dit gebeurt eens per maand, vooraf.

Automatische incasso

Om via een automatische incasso bedragen van uw rekening te mogen afschrijven hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming vragen wij via een machtiging tot automatische incasso. Zodra er lessen gevolgd worden, wordt het lesgeld automatisch bij u geïncasseerd. Bij het niet nakomen van uw verplichtingen doordat een automatische incasso wordt geweigerd, wordt er contact met u opgenomen. Indien de verplichting niet binnen 7 dagen wordt betaald, wordt er een herinnering toegestuurd. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

Lessen inhalen / en info vakanties

Wij werken met het internet zwemscore module; zodra u een les afmeldt bouwt u een tegoed op van 1 les. Dus als 1 les heeft gemist mag u een les inhalen mits het aantal inhaalplaatsen toereikend is. Het systeem geeft aan of er plaats is. Het is een extra service welke  zwemschool de Badmeester biedt maar is geen garantie dat er altijd voldoende plekken zijn op het moment u graag de lessen zou willen inhalen. Dit is namelijk afhankelijk van de leerlingen die lessen hebben afgemeld waardoor er een plekje vrijkomt. U dient dit tegoed tijdig in te plannen als inhaal les. Openingstijden worden vast gesteld door zwemschool de badmeester, Zij hebben het recht tijden aan te passen mits tijdig aan gegeven en of door overmacht. Wij zijn gesloten tijdens officiele feestdagen, Voorjaar, mei, 4 weken zomer, Herfst en de week tussen kerst en oud en nieuw. De zwemlessen kunnen om organisatorische redenen niet worden ingehaald.   

Opzeggen

Wanneer u om welke reden dan ook geen gebruik meer wilt maken van de zwemlessen bij Zwemschool de Badmeester  kunt u natuurlijk opzeggen. 
Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn is 4 weken.

Maak een Gratis Website met JouwWeb